#levenspad

#Levenspad

  • Het onderzoek begon met het thema 'verwachtingen en sociale druk', omdat dit in mijn omgeving sinds korte tijd opvallend meer ervaren wordt dan een jaar geleden. Als ik, als hoogopgeleide vrouw van 27 jaar uit Nederland om mij heen kijk, zie ik hoe mijn generatie worstelt met onomkeerbare allesbeslissende levensvraagstukken.

Al snel bleek…

  • er een verzamelnaam te bestaan voor de benauwende gevoelens die zo plotseling waren opgekomen en die ik opeens om mij heen zag ontstaan; de quarterlife crisis. Mijn aandacht was getrokken en ik stuitte op een uiteenzetting van een wetenschappelijk onderzoek naar deze kwestie vanuit de Universiteit van Amsterdam: Het Dertigersdilemma door Nienke Wijnants. Hierin staat beschreven hoe door maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland, zoals de ontkerkelijking, emancipatie, invoering van anticonceptie en bijstandswet en uiteraard de grote technologische vooruitgang onze leefomgeving in rap tempo heeft veranderd. Nederland is in relatief korte tijd van de traditionele gezinnen en gemeenschappen getransformeerd in een individualistische, existentialistische maatschappij.

Middels hele simpele beelden…

  • ben ik gaan uitleggen wat het probleem is, wie er last van heeft en waar het vandaan komt. De eenvoudige illustraties zetten mensen automatisch aan het denken, het is een zelfwerkend proces. Tijdens mijn veldonderzoek werd uit gesprekken met de doelgroep duidelijk dat hele abstracte tekeningen de twintigers al sterk aan het denken zet. Over henzelf maar ook over waardoor hun gevoelens veroorzaakt worden. Én over de structuur die de maatschappij ons oplegt, welke misschien toch niet zo ideaal is. Want de grootste wrijving ontstaat uit het gevoel iets te moeten doen omdat 'het hoort' en het tegenstrijdige beeld dat aan de ene kant 'alles mogelijk is’ en aan de andere kant dat je vrij bent om alles zelf te beslissen.Een oplossing voor de crisis geven is niet een van mijn doelen van het project. Maar als ondervraagden hiernaar vragen, geef ik aan dat als je jezelf goed kent, je weet wat je wilt. Authenticiteit maakt je weerbaarder tegen twijfel en onzekerheid. Het lastige is alleen, dat als je eenmaal in de crisis verkeerd het moeilijk is je eigen authenticiteit te vinden. Aangezien dat nu juist het context is waar de twijfels door ontstaan. Je weet niet wat je wilt…
  • Dit is een ongoing project, dus nog (bijna) elke dag plaats ik een illustratie op het Instagram-account levenspad